Obsah

O NÁS

Strategie společnosti


  • Zvýšit vlastní podíl zpracování technologických odpadů z plastických hmot na trhu ČR. Zvýšení zajistit zefektivněním činností při zpracování technologických odpadů z plastických hmot.

  • Zvýšit celkovou kvalitu nabízených služeb a zajistit 100 % dodržování všech norem a legislativních předpisů stanovených pro oblast odpadů z plastických hmot. Pravidelným přezkoumáváním činností společnosti zajistit trvalé zlepšování.

  • Posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců PREX a.s. a zaměstnanců podnikatelských subjektů v okolí za stav životního prostředí, za šetrné chování k životnímu prostředí. Prosazovat zásady EMS, snižovat objem odpadů a vypouštěných látek znečišťujících ŽP. Tento princip prosazovat i u dodavatelů výchozích materiálů a služeb.

  • Veškerý vývoj výrobků a nově aplikovaných i stávajících technologií přezkoumávat z hlediska jejich dopadů na životní prostředí s cílem minimalizovat nepříznivé environmentální dopady.

Potřebná povolení a atestace

Zde si můžete stáhnout a prohlédnout výpis obchodního rejstříku a všechna další povolení a atestace.

 

Certifikace

Společnost v roce 2004 obdržela certifikát jakosti EN ISO 9001:2000 a EMS EN ISO 14001:2004 od Lloyd´s Register Quality Assurance.

 

Jak se k nám dostanete?

PREX a.s.
Čsl. Armády 16
253 01 Hostivice

GPS: 50°4'53.14"N, 14°15'18.081"E